HYRESINFORMATION & VILLKOR

Hyresinformation

Vi hoppas du får skön vistelse i Sälen och att boendet i Hjortronet uppfyller era förväntningar, adressen hit är Kittelvägen 5, Sälen.

Ni har tillgång till Hjortronet från kl 16 på ankomstdagen. På avresedagen kommer stugkoll kl 10 för en genomgång med er innan ni lämnar Hjortronet.

Vintersäsongen är från ca v46-v19 och sommarsäsongen från ca v20-45.
Sänglinnen med en stor och en liten handduk ingår i priset samt finstäd vid avlämnandet.

Våra bokningsregler

För att boka/ingå avtal med Hjortronet gällande boende måste gästen vara 30 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 30 år för att bo i boendet. Legitimering sker vid nyckelutlämning. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. Gästen får inte i sin tur hyra ut boendet i andra hand eller till annan än den som är bokad med namn. Rök- och husdjur är förbjudet då vi strävar efter ett allergifritt hus.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende och i övrigt. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål eller konferens). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat/angivna bäddar på hemsidan (www.salfjallsvillorna.se) eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen skall ställa i ordning före avresan, följ instruktionerna i städskåpet, detta gäller även om finstäd ingår. Om detta inte iakttas kommer Hjortronet att debitera en avgift från 5000 SEK, beroende på boendets storlek.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas tillbaka till Gumo vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 3000 SEK för låsbyte. I hyran ingår även finstäd av huset, det innefattar inte grovstädning inne och ute, ihopsamling av lakan och handdukar till anvisad plats, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Sälfjällsvillorna har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hjortronet gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5000 SEK. Hjortronet förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Hjortronet ansvarar inte för kvarglömda saker.

Betalningsvillkor

– bokningar före 2020-11-17
Anmälningsavgiften 20% betalas senast 5 dagar efter att vi sänt bekräftelsen till er. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Vid senare bokning sker betalning i samband med bokningen dock inte senare än ankomsten. Med inbetalning av anmälningsavgiften bekräftas även att ni tagit del av hyresinformation och villkor för att hyra Björnvillan/Hjortronet.

Betalningsvillkor

– bokningar f.ro.m. 2020-11-17
Anmälningsavgiften 20% betalas senast 5 dagar efter att vi sänt bekräftelsen till er. Resten av hyran skall betalas senast 65 dagar före avtalad ankomstdag. Vid senare bokning sker betalning i samband med bokningen dock inte senare än ankomsten. Med inbetalning av anmälningsavgiften bekräftas även att ni tagit del av hyresinformation och villkor för att hyra Björnvillan/Hjortronet.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar eller andra omständigheter, utanför hyresvärdens kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Avbokning

– bokningar före 2020-11-17
Om ni avbokar innan 40 dagar före avtalad ankomst behöver ni inte betala mer än anmälningsavgiften. Om ni avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst måste ni betala 90% av hyran fram till 10 dagar före, därefter förfaller avboknings- och återbetalningsmöjlighet.

Avbokning

– bokningar f.r.o.m. 2020-11-17

Om ni avbokar innan 65 dagar före avtalad ankomst behöver ni inte betala mer än anmälningsavgiften. Om ni avbokar 65 dagar eller senare före avtalad ankomst förfaller avboknings- och återbetalningsmöjlighet.

Tillägg – Coronaanpassad avbokning

Om SkiStar stänger ner hela liftsystemet eller reseförbud införs av FHM pga Corona senast 10 dagar före ankomst, har ni rätt att avboka boendet, vi återbetalar då 80% av bokningssumman.
Om liftarna stänger när det är mindre än 10 dagar och tills dagen före ankomst, ges en voucher med 80% av bokningssumman som gäller för hela år 2021 och säsong 2022, vid bokningsbara och lediga perioder.
Voucher kan endast användas vid ett bokningstillfälle och ger inte rätt till återbetalning vid billigare hyresperiod. Vid nyttjande av voucher gäller de priser och bokningsvillkor som råder vid det nya bokningstillfället. 

Anmälningsavgiften kommer inte att återbetalas.
Av- och ombokning ska vara skriftlig och inkommit enligt ovan.
Därutöver gäller våra ordinarie avbokningsregler. Vid övriga frågor hänvisar vi till att kontakta ert försäkringsbolag.

 

Skidförråd med torkmöjligheter

Skidförrådet är försett med avfuktare och värmeelement och fungerar som ett torkrum, avfuktaren sätts på när fuktigheten är hög. De grå slangarna under sittbänken stoppar du i pjäxorna. Frånluften från skidförrådet passerar då de fuktiga pjäxorna. Obs! viktigt att alla dörrar till förrådet är stängda, annars fungerar inte systemet som tänkt. Vallning i våningarnas egna skidförråd är förbjudet, separat vallningsbod finns.

Vallningsbod och tvättstuga

Utrymmet är gemensam för båda våningarna i Hjortronet och här får ni komma överens om tider för vallning och tvätt på bästa sätt. Slutstädning ingår inte i vallningsbod och tvättstuga. Användaren ansvarar för att det lämnas rent och fräscht till nästa gäst! Tag med soppåsen till er våning och placera en ny i sophinken.
OBS! Om ni sicklar eller slipar skidorna, sopa upp efter er så att ingen valla trampas ner i golvet! På egen risk får ni gärna förvara era skidor vid den långa väggen under er vistelse.

Öppna spisen

Använd endast ren och torr brasved.
Öppna spjällen,3st. Över höger glaslucka drages spjället åt höger. Under höger glaslucka drages spjället utåt. På höger sida om spisen, vid golvet skall spjället alltid vara utdraget.
Öppna gärna ett fönster eller dörr vid tändningstillfället, för att minska undertrycket som finns i huset.
Placera några tunna tändpinnar på skrynklade tidningspapper i spisen och elda några lösa tidningsblad som värmer upp skorstenspipan och sätt omedelbart fyr på pappret under tändpinnarna.
Stäng glasluckorna! Lycka till och njut av den mysiga elden. Asklådan är placerad under rostret och tömmes vid behov. Elda ingen typ av skräp eller förpackningar i spisen!

Snöskottning

Hyresgästen ansvarar för skottning från parkeringen till huset, samt utanför entréer, under hyrestiden.
Områdets vägar samt parkering skottas av entreprenör. Entreprenören skottar i en första tur stora vägar, fortsätter därefter med alla mindre vägar och därefter privata parkeringsplatser. Observera att han skottar endast parkeringen när inga bilar finns uppställda där.

Vedeldad fristående bastu och badtunna

I separat byggnad har ni tillgång till en mysig vedeldad bastu, som ni själva förfogar och ansvar över. OBS! Slutstädning ingår inte här, ni städar själva efter varje bastu tillfälle. Ved kan köpas hos Handlaren.

Vill ni boka vår vedeldade badtunna bredvid görs detta hos Lars-Göran mha bokningsblanketten som finns på VildmarksSpa sidan, fyll i och maila den till honom, eller ring på tel 072-2279101. Lars-Göran ombesörjer fyllning, uppvärmning samt tömning och rengörning dagen efter. Vid bokning av badtunnan ingår även uppvärmning och städning av bastun. Sopor och tomflaskor får man själv slänga. Pris enligt blankett.

Det är inte tillåtet att gästen själv startar upp badtunnan!

Tillgång dagar bastu och badtunna.
Övervåningen Söndag, Tisdag, Torsdag och Lördag.
Undervåningen Måndag, Onsdag och Fredag.
Ni får självklart komma överens med övriga gäster i huset om byte av dagar.

Ni ansvarar själva för att bastun lämnas ren och fräsch till nöje för nästa gäst! Tag med soppåsen och allt skräp till er våning och placera en ny i sophinken på utsidan, städhink med tillbehör finns i vallningsboden.

Värme / luftmiljö / varmvatten

Huset har bergvärmepump för värme och varmvatten, som är automatiskt inställd och regleras av utomhustemperaturen. Obs! vid snabba väderomslag kan rätt inomhustemperatur ta tid att uppnås. Övervåningen har golvvärme av vattenslingor och kan strypas med hjälp av rumstermostater till önskad effekt. Loftet har vattenburna radiatorer som regleras med termostater på radiatorerna. Undervåningen har luftvärme under golven. Denna är fast inställd ifrån en vatten/luft-värmeväxlare som är placerad i undervåningens städskrubb. Huset har till-luft via ventiler ovanför fönstren och från-luft ifrån alla våtutrymme samt pjäxtorkar i skidförråden. Frånluften har återvinningsaggregat som värmer upp inkommande bergvärmepumpvatten. Du kan själv justera inkommande luft genom att föra de båda reglagen ovan fönstren, ihop (stängt) eller isär (öppet) på så sätt får du önskad temp/komfort.

Inför avresan

Stugkoll kommer kl 10 på avresdagen för en gemensam genomgång innan ni lämnar. Behöver ni lämna tidigare eller har andra frågor angående detta, kontakta Lars-Göran på tel 072-2279101.

Även om finstäd ingår i priset ser hyresgästen till att allt som medtagits till huset är bortplockat och samtliga sopor, tomflaskor och liknande är slängda i områdets sopcontainer vid Vrilvägen. Hyrda sänglinnen samlas ihop och läggs innanför skidentrédörren, om inte debiteras en avgift på 500kr.
Möbler ska återställas till de ursprungliga platserna.
Kyl o. frys skall vara tömda, rena och påslagna. Allt använt porslin m.m. skall vara diskat men kan lämnas för tork i diskmaskinen.
Skulle något gå sönder eller saknas, meddela detta före avresa till oss. Hyresgästen är fullt ut ansvarig för alla ev skador som uppstår på boendet och dess inventarier och därmed betalningsansvarig.
I lägenhetens städskåp finns utrustning och material för städning vid behov.

Hyresinformation

Pärm med bruksanvisningar finns i köksskåpet ovan Micron. Här hittar du det mesta om hur maskiner och apparater fungerar.